• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

[Angularjs] directives


Nội Dung 

  1. tạo controller 
  2. cấu hình directives
  3. sử dụng directives

Video Hướng Dẫn

 

 

 

 


Bài Liên Quan


Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất