• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Tạo Ứng Dụng Chọn Tỉnh Thành


Bước 1. Tạo cấu trúc html như sau.

Bước 2: tạo thêm các trường Name và Email

 

 

 

Bước 3: Chuẩn bị dữ liệu

Tỉnh Thành

Quận huyện

 

Fullcode


Bài Liên Quan


Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất