• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

HTML


Thẻ meta và ý nghĩa

Thẻ meta và ý nghĩa

  • 17-11-2019
  • 0

Các thành phần của thẻ meta thường được sử dụng để chỉ định mô tả trang, từ khóa, tác giả của tài liệu, sửa đổi lần cuối và siêu dữ liệu khác.Nó có thể được các trình duyệt sử dụng để biết dữ liệu đó là gì (cách hiển thị nội dung hoặc tải lại trang), công cụ tìm kiếm (từ khóa) hoặc các dịch vụ web khác.  

Chi Tiết

HTML Căn bản

HTML Căn bản

  • 30-12-2018
  • 0

kiếm thức căn bản về html

Chi Tiết

Thẻ liên kết trong html

Thẻ liên kết trong html

  • 30-12-2018
  • 0

 Liên kết được tìm thấy trong gần như tất cả các trang web. Liên kết cho phép người dùng nhấp theo cách của họ từ trang này sang trang khác.

Chi Tiết

HTML là gì?

HTML là gì?

  • 29-12-2018
  • 0

HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo các trang Web | HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language.

Chi Tiết

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất