• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

HTML là gì?


Giới thiệu HTML.

Định nghĩa theo ngôn ngữ lập trình

HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo các trang Web.

  • HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language.
  • HTML mô tả cấu trúc của các trang web bằng cách sử dụng đánh dấu.
  • Các yếu tố HTML được thể hiện bằng các thẻ
  • Thẻ HTML gắn nhãn các phần nội dung như "tiêu đề", "đoạn", "bảng", v.v.
  • Các trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để hiển thị nội dung của trang.

Định nghĩa theo dữ liệu

HTML là chuẩn truyền dữ liệu trong môi trường internet. HTML đảm bảo định dạng chính xác của văn bản và hình ảnh để trình duyệt Internet của bạn có thể hiển thị chúng như mong muốn. Không có HTML, trình duyệt sẽ không biết cách hiển thị văn bản dưới dạng phần tử hoặc tải hình ảnh hoặc các phần tử khác. HTML cũng cung cấp một cấu trúc cơ bản của trang, trên đó Cascading Style Sheets được phủ lên để thay đổi diện mạo của nó. Người ta có thể nghĩ về HTML như xương (cấu trúc) của một trang web và CSS là giao diện của nó.

Lịch sử 

Lần đầu tiên được phát triển bởi Tim Berners-Lee vào năm 1990, HTML là viết tắt của Hypertext Markup Language. HTML được sử dụng để tạo các tài liệu điện tử (được gọi là các trang) được hiển thị trên World Wide Web. Mỗi trang chứa một loạt các kết nối đến các trang khác được gọi là siêu liên kết. Mỗi trang web bạn thấy trên Internet được viết bằng một phiên bản mã HTML hoặc phiên bản khác.

Các phiên bản của HTML

phiên bản năm
HTML 1991
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 2000
HTML5 2014

  

 

 

Thẻ HTML trông như thế nào?

Như có thể thấy trong ví dụ về thẻ HTML ở trên, không có nhiều thành phần. Hầu như tất cả các thẻ HTML đều có thẻ mở chứa tên với bất kỳ thuộc tính nào, thẻ đóng có dấu gạch chéo về phía trước và tên của thẻ đang được đóng. Đối với các thẻ không có thẻ đóng như , cách tốt nhất là kết thúc thẻ bằng dấu gạch chéo về phía trước.

Mỗi thẻ được chứa trong một khoảng nhỏ hơn và lớn hơn dấu ngoặc góc và mọi thứ giữa thẻ mở và đóng được hiển thị hoặc bị ảnh hưởng bởi thẻ. Trong ví dụ trên, thẻ đang tạo một liên kết có tên là "Computer Hope" đang trỏ đến tệp Hope.html.

 

có 2 loại thẻ 

  • Loại 1 : Thẻ chứa nội dung tức thẻ có dạng đầy đủ thẻ mở và thẻ đóng
  • Loại 2: Thẻ không chứa nội dung. Không có thẻ đóng.

Trang tài liệu chính thức

https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp

https://www.computerhope.com/jargon/h/html.htm

 


Bài Liên Quan


Thẻ liên kết trong html

Thẻ liên kết trong html

 Liên kết được tìm thấy trong gần như tất cả các trang web. Liên kết cho phép người dùng nhấp theo cách của họ từ trang này sang trang khác.

HTML Căn bản

HTML Căn bản

kiếm thức căn bản về html

Thẻ meta và ý nghĩa

Thẻ meta và ý nghĩa

Các thành phần của thẻ meta thường được sử dụng để chỉ định mô tả trang, từ khóa, tác giả của tài liệu, sửa đổi lần cuối và siêu dữ liệu khác.Nó có thể được các trình duyệt sử dụng để biết dữ liệu đó là gì (cách hiển thị nội dung hoặc tải lại trang), công cụ tìm kiếm (từ khóa) hoặc các dịch vụ web khác.  

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất