• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Thẻ liên kết trong html


Thể liên kết cho phép bạn chuyển từ trang này sang trang khác thông qua địa chỉ của trang mà lập trình viên muốn hướng tới.

Nội dung của thẻ liên kết không nhất thiết phải là văn bản mà có thể là bất cứ thứ nào mà chứa trong thẻ <a>.

Cú pháp: 

<a href="url">link text</a>

ví dụ:

<a href="https://nguyenvando.net/">nguyenvando.net</a>

Thuộc tính target:

Thuộc tính đích chỉ định nơi mở tài liệu được liên kết.

  • _blank : Mở tài liệu được liên kết trong một cửa sổ hoặc tab mới
  • _self : Mở tài liệu được liên kết trong cùng một cửa sổ / tab khi được nhấp (đây là mặc định) 
  • _parent - Mở tài liệu được liên kết trong khung cha.
  • _top - Mở tài liệu được liên kết trong toàn bộ cửa sổ.
  • framename - Mở tài liệu được liên kết trong một khung có tên.


ví dụ
<a href="https://nguyenvando.net/html/" target="_blank">nguyenvando.net</a>

 

 


Bài Liên Quan


HTML là gì?

HTML là gì?

HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo các trang Web | HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language.

HTML Căn bản

HTML Căn bản

kiếm thức căn bản về html

Thẻ meta và ý nghĩa

Thẻ meta và ý nghĩa

Các thành phần của thẻ meta thường được sử dụng để chỉ định mô tả trang, từ khóa, tác giả của tài liệu, sửa đổi lần cuối và siêu dữ liệu khác.Nó có thể được các trình duyệt sử dụng để biết dữ liệu đó là gì (cách hiển thị nội dung hoặc tải lại trang), công cụ tìm kiếm (từ khóa) hoặc các dịch vụ web khác.  

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất