• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Thẻ meta và ý nghĩa


 Thẻ meta cung cấp dữ liệu về tài liệu HTML. dữ liệu sẽ không được hiển thị trên trang, nhưng sẽ được phân tích cú pháp bằng máy.

Được định nghĩa là Metadata (thông tin về dữ liệu). 

Các thành phần của thẻ meta thường được sử dụng để chỉ định mô tả trang, từ khóa, tác giả của tài liệu, sửa đổi lần cuối và siêu dữ liệu khác.Nó có thể được các trình duyệt sử dụng để biết dữ liệu đó là gì (cách hiển thị nội dung hoặc tải lại trang), công cụ tìm kiếm (từ khóa) hoặc các dịch vụ web khác.

HTML5 đã giới thiệu một phương pháp để cho phép các nhà thiết kế web kiểm soát chế độ xem (khu vực hiển thị của người dùng trên trang web), thông qua thẻ <meta>  

Ghi chú nho nhỏ

Thẻ <meta> luôn đi bên trong phần tử <head>.

Metadata luôn được truyền dưới dạng cặp tên / giá trị.

Ví dụ 1 - Xác định từ khóa cho các công cụ tìm kiếm:

 <meta name="keywords" content="HTML, CSS, XML, XHTML, JavaScript, Nguyenvando.net">

Ví dụ 2 - Xác định mô tả trang web:

<meta name="description" content="Free Web tutorials on HTML and CSS">

Ví dụ 3 - Xác định tác giả của một trang:

<meta name="author" content="namdong92@gmail.com">

Ví dụ 4 - Làm mới tài liệu cứ sau 30 giây:

<meta http-equiv="refresh" content="30">

Ví dụ 5 - Đặt chế độ xem để làm cho trang web của bạn trông đẹp trên tất cả các thiết bị:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Các thuộc tính khác:

các thuộc này chỉ được sử dụng cho việc bạn muốn loại bỏ nội dung khỏi google. Các thuộc tính của thẻ này:

Googlebot: noarchive - không cho phép google hiển thị nội dung cache của site bạn.

<meta name="Googlebot" content="noarchive">

Googlebot: nosnippet – Không cho phép google hiển thị nội dung trích dẫn hoặc cache.

<meta name="Googlebot" content="nosnippet">

Googlebot: noindex – Không index những trang web nào đó của bạn.

<meta name="Googlebot" content="noindex">

Googlebot: nofollow – Loại bỏ việc đánh giá PageRank hoặc link từ trang này.

<meta name="Googlebot" content="nofollow">

Các thuộc tính của facebook


<meta name="og:url" content="https://nguyenvando.net/html/the-meta-va-y-nghia201911121573574515.html">
Đường dẫn tuyệt đối cho trang của bạn. Đây phải là URL chưa được chỉnh sửa, không có các biến phiên, thông số xác định người dùng hoặc bộ đếm. Số lượt thích và chia sẻ của URL này sẽ tổng hợp tại URL này. Ví dụ: URL miền di động phải trỏ đến phiên bản máy tính của URL dưới dạng URL chính tắc để tổng hợp số Lượt thích và Lượt chia sẻ trên nhiều phiên bản khác nhau của trang.
<meta property="og:title"   content="nguyenvando.net" />
Tiêu đề của bài viết không có bất kỳ thương hiệu nào chẳng hạn như tên trang web. 
<meta property="og:description"        content="mô tả " />

Mô tả ngắn về nội dung, thường từ 2 đến 4 câu. Mô tả này sẽ được hiển thị bên dưới tiêu đề của bài viết trên Facebook.
<meta property="og:image"              content="link hình hiểu thị" />

URL của hình ảnh xuất hiện khi ai đó chia sẻ nội dung lên Facebook.

Không Lưu cache (bổ sung 17-11-2019)

<meta http-equiv="cache-control" content="max-age=0" />
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />

Bài Liên Quan


HTML là gì?

HTML là gì?

HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo các trang Web | HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language.

Thẻ liên kết trong html

Thẻ liên kết trong html

 Liên kết được tìm thấy trong gần như tất cả các trang web. Liên kết cho phép người dùng nhấp theo cách của họ từ trang này sang trang khác.

HTML Căn bản

HTML Căn bản

kiếm thức căn bản về html

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất