• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Giới Thiệu JavaScript


JavaScript là ngôn ngữ kịch bản phía máy khách được gõ lỏng lẻo thực thi trong trình duyệt của người dùng. JavaScript tương tác với các phần tử html (phần tử DOM) để tạo giao diện người dùng web tương tác.

Các hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm hiểu JavaScript từng bước bắt đầu từ mức cơ bản đến cấp độ nâng cao. Các hướng dẫn này được chia thành các phần trong đó mỗi phần chứa một số chủ đề liên quan được đóng gói với các giải thích dễ hiểu, ví dụ thực tế, mẹo, ghi chú và tài liệu tham khảo hữu ích.

JavaScript triển khai các tiêu chuẩn ECMAScript, bao gồm các tính năng cốt lõi dựa trên đặc tả ECMA-262 cũng như các tính năng khác không dựa trên các tiêu chuẩn ECMAScript.


JavaScript History

Đầu năm 1995, Brendan Eich từ Netscape, chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai một ngôn ngữ mới cho các lập trình viên không phải java để cấp quyền truy cập hỗ trợ Java mới được thêm vào trong trình điều hướng Netscape.

Cuối cùng Eich đã quyết định rằng một ngôn ngữ kịch bản được gõ lỏng lẻo phù hợp với môi trường và khán giả, các nhà thiết kế và phát triển web, những người cần có khả năng liên kết với các yếu tố trang (như biểu mẫu, hoặc khung hoặc hình ảnh) mà không cần trình biên dịch mã byte hoặc kiến ​​thức về đối tượng- thiết kế phần mềm định hướng. Bản chất động của ngôn ngữ dẫn đến việc nó được đặt tên là "LiveScript" nhưng nhanh chóng được đổi tên thành "JavaScript" Biết thêm về lịch sử JavaScript

Công cụ JavaScript

Công cụ JavaScript trong trình duyệt diễn giải, biên dịch và thực thi mã JavaScript có trong một trang web. Nó quản lý bộ nhớ, biên dịch JIT, loại hệ thống, v.v ... Mỗi trình duyệt bao gồm các công cụ JavaScript khác nhau.

Browser JavaScript Engine
Internet Explorer v9.0+ Chakra
Chrome V8
FireFox JagerMonkey
Opera v 14+ V8
Safari JavaScriptCore (Nitro)

Đầu năm 1995, Brendan Eich từ Netscape, chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai một ngôn ngữ mới cho các lập trình viên không phải java để cấp quyền truy cập hỗ trợ Java mới được thêm vào trong trình điều hướng Netscape.

So sánh với các ngôn ngữ phía máy chủ

JavaScript khác biệt khi so sánh với các ngôn ngữ phía máy chủ như Java và C#

C# Java JavaScript
Strongly-Typed Strongly-Typed Loosely-Typed
Static Static Dynamic
Classical Inheritance Classical Inheritance Prototypal
Classes Classes Functions
Constructors Constructors Functions
Methods Methods Functions

Ưu điểm của JavaScript

  1. JavaScript rất dễ học.
  2. Nó thực thi trên trình duyệt của khách hàng, do đó loại bỏ xử lý phía máy chủ.
  3. Nó thực thi trên bất kỳ hệ điều hành nào.
  4. JavaScript có thể được sử dụng với bất kỳ loại trang web nào, ví dụ: PHP, ASP.NET, Perl, v.v.
  5. Hiệu suất của trang web tăng lên do thực hiện phía khách hàng.
  6. Mã JavaScript có thể được thu nhỏ để giảm thời gian tải từ máy chủ.
  7. Nhiều khung ứng dụng dựa trên JavaScript có sẵn trên thị trường để tạo các ứng dụng web Trang đơn, ví dụ: ExtJS, AngularJS, KnockoutJS, v.v.

Bài Liên Quan


Javascript Căn Bản

Javascript Căn Bản

Bất kỳ loại tập lệnh phía máy khách nào cũng có thể được viết bên trong thẻ <script> bằng html. Thẻ script xác định một khối mã script trong trang html. Nó cũng tải một tập tin script với thuộc tính src.

Object

Object

Object is a non-primitive data type in JavaScript. It is like any other variable, the only difference is that an object holds multiple values in terms of properties and methods. Properties can hold values of primitive data types and methods are functions.

Ajax trong lập trình web

Ajax trong lập trình web

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) - là một khái niệm được giới thiệu và sử dụng đầu tiền vào tháng 2 năm 2005. Ajax là thứ thâm ảo với các lập trình viên mới, với những nhà tuyển dụng nó là thứ gì đó cao siêu đánh giá khả năng của lập trình viên, với maketing cho các khóa hoc nó được đưa lên một tầm cao mới là "võ công thượng thừa"  mà một lập trình viên phải đạt được, không ít người nhầm lẫn AJAX là ngôn ngữ lập trình, hầu như khi nhắc đến ajax là lại nghĩ ngay đến jquery.

Vô hiệu hóa chuột phải và không cho người dùng chọn văn bản

Vô hiệu hóa chuột phải và không cho người dùng chọn văn bản

Trong một số trường hợp bạn không muốn cho người dùng trang web sử dụng chuột phải, và không cho chọn thành phần trang bạn có thể làm....

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất