• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Kiến Thức WEB


Tự học lập trình web - Các thuật ngữ cơ bản

Tự học lập trình web - Các thuật ngữ cơ bản

  • 26-12-2019
  • 0

HTML là gì? HTTP là gì? Khác biệt giữ HTTP và HTTPS? Lập trình front-end là gì? Lập trình back-end, full-stack là gì? Có khá nhiều câu hỏi, khái niệm khi bạn mới bắt đầu học lập trình web. Bài viết này sẽ giúp bạn làm quen với một số khái niệm lập trình web cơ bản, khởi đầu cho quá trình tự học lập trình web của bạn sau này được dễ dàng hơn.

Chi Tiết

Tối ưu SEO Website

Tối ưu SEO Website

  • 01-08-2019
  • 0

Kỹ thuật để WEB chuẩn SEO.

Chi Tiết

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất