• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Tối ưu SEO Website


Các kỹ Thuật giúp web chuẩn SEO.

1: Thẻ <title> độ dài không quá 65 ký tự

2. Thẻ meta description

<meta name=”description” content=”noi dung mô tả”> 

content độ dài từ 70-160 ký tự

3. Thẻ h1, h2 trong nội dung website it nhất 1 thẻ

4. thuộc tính alt của thẻ img phải có

5.domain không để trùng nội dung :

thường thì https://www.nguyenvando.net và https://nguyenvando.net hai link này cấu hình bản ghi giống nhau. Sẽ gây ra trung nội dung. sử lý như sau:

  • thay đổi bản ghi của bản ghi www trong cấu hình của domain.
  • dùng file htaccess để thay đổi cấu đường dẫn của www qua không dùng www

6. tạo file robots.txt và cấu hình file siltemap.xml

7. tạo file sitemap.xml

8.Đường dẫn thân thiện

  • không có các tham số dạng như ?id=abc&title=nguyenvando.net

9.Structured Data

Cái này cần cấu hình như sau: 

 <script type="application/ld+json">
            {"@context":"https://schema.org"
            ,"@type":"Organization"
            ,"sameAs":[
            "https://www.facebook.com/nguyenvando.net",      
            ]
            ,"@id":"https://nguyenvando.net#organization"
            ,"name":"nguyenvando.net"
            ,"url":"https://nguyenvando.net/"
            ,"logo":"https://nguyenvando.net/public/SangQuan1.png"
            }
        </script>

size hình it nhất : 250x250 px

10: các thẻ meta tìm kiếm của FB

        <meta property="og:image" content="hinhdaidien250x250px.png">
        <meta property="og:locale" content="vi_VN" />
        <meta property="og:url" content="đường dẫn hiện tại">
        <meta property="og:type" content="website">
        <meta property="og:title" content="tiêu đề">
        <meta property="og:description" content="Mô tả">

11. chỉ mục tốc độ load file:

        <meta http-equiv="x-dns-prefetch-control" content="on" />
        <meta name="Resource-type" content="Document" />
        <meta name="theme-color" content="#055699" />
        <link rel="dns-prefetch" href="//cdnjs.cloudflare.com" />
        <link rel="dns-prefetch" href="//ajax.googleapis.com" />
        <link rel="dns-prefetch" href="//www.facebook.com" />

12. đáng dấu link trùng nội dung và ngôn ngữ cho link và các body.

        <link rel="canonical" href="https://nguyenvando.net/">
        <link rel="alternate" hreflang="vi" href="https://nguyenvando.net">

thẻ  body thêm thuộc tinh lang="vi|en"

13. Các thẻ meta cơ bản

        <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
        <meta name="keywords" content="từ khóa" />
        <meta name="description" content="Mô tả">

14. key google-site-verification

<meta name="google-site-verification" content="{KeyGoogleVerification}" />

15. cấu hình trong lỗi 404 

16. Page FB

17. nút like,share FB

18. giao diện cho Mobie, các link, nút kích thước tối thiểu 48x48 px.

19. Chứng Chỉ SSL.

20. meta UTF-8

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">

21. googletagmanager

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id={keygoole}"></script>
        <script>
            window.dataLayer = window.dataLayer || [];
            function gtag() {
                dataLayer.push(arguments);
            }
            gtag('js', new Date());

            gtag('config', '{keygoole}');
        </script>

Với Các trang WP thì có sẳn plugin SEO. bạn chỉ cần cấu hình là được. còn bạn lập trình với các frameword thì phải đủ các thẻ meta.

 


Bài Liên Quan


Tự học lập trình web - Các thuật ngữ cơ bản

Tự học lập trình web - Các thuật ngữ cơ bản

HTML là gì? HTTP là gì? Khác biệt giữ HTTP và HTTPS? Lập trình front-end là gì? Lập trình back-end, full-stack là gì? Có khá nhiều câu hỏi, khái niệm khi bạn mới bắt đầu học lập trình web. Bài viết này sẽ giúp bạn làm quen với một số khái niệm lập trình web cơ bản, khởi đầu cho quá trình tự học lập trình web của bạn sau này được dễ dàng hơn.

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất