• 0366 997 840
 • namdong92@gmail.com

PHP Căn Bản


[PHP] Hàm thêm số 0 vào số

[PHP] Hàm thêm số 0 vào số

 • 07-09-2022
 • 0

Hàm thêm số 0 vào trước

Chi Tiết

[PHP] Hàm bỏ dấu tiếng việt PHP

[PHP] Hàm bỏ dấu tiếng việt PHP

 • 07-09-2022
 • 0

Hàm bỏ dấu tiếng việt

Chi Tiết

[PHP] HASH FUNCTIONS

[PHP] HASH FUNCTIONS

 • 07-09-2022
 • 0

HASH FUNCTIONS

Chi Tiết

[PHP] Hiển thị tất cả các lỗi PHP

[PHP] Hiển thị tất cả các lỗi PHP

 • 07-09-2022
 • 0

Nếu bạn gặp vấn đề với ứng dụng web PHP của mình và cần hiển thị tất cả các lỗi và cảnh báo.Trong hướng dẫn này, tôi sẽ giải thích tất cả các cách khác nhau để kích hoạt các lỗi và cảnh báo PHP.

Chi Tiết

[PHP] Hàm GUID

[PHP] Hàm GUID

 • 07-09-2022
 • 0

php GUID

Chi Tiết

PHP

PHP

 • 07-09-2022
 • 0

PHP (viết tắt là "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở.

Chi Tiết


[PHP] Các hàm quản lý file

[PHP] Các hàm quản lý file

 • 27-06-2020
 • 0

Các hàm quản lý file 

Chi Tiết

[php] Các hàm thời gian thường dùng

[php] Các hàm thời gian thường dùng

 • 27-06-2020
 • 0

Hàm time () là một hàm dựng sẵn trong PHP, trả về thời gian hiện tại được đo bằng số giây kể từ Unix Epoch. Số giây có thể được chuyển đổi thành ngày hiện tại bằng cách sử dụng hàm date () trong PHP.

Chi Tiết

[PHP] Các hàm thường dùng xử lý chuỗi trong PHP

[PHP] Các hàm thường dùng xử lý chuỗi trong PHP

 • 27-06-2020
 • 0

PHP hỗ trợ tốt phần xử lý chuỗi. Bạn không cần cài đặt để sử dụng các chức năng này.

Chi Tiết

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất