• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Quỹ hoc bổng Nguyenvando.net


Toàn bộ tiền thu được từ website nguyenvando.net được dùng cho quỹ học bổng, từ thiện, bảo trợ xã hội...


Quỹ sẽ hoàn toàn được công khai.

Bạn có thể trung tay cung tôi bằng việc chuyển tiền vào tài khoản của tôi:
176.665.989 Nguyễn Văn Độ ngân Hàng ACB Chi nhánh bình thạnh

Stt Họ & Tên Số Tiền 
1 Nguyễn văn Độ 1.500.000 
2 http://dichvuvesinh247.com/ 500.000
3 Tham gia Chương trình Hơi ấm vùng biên năm 2018. (chương trình hoạt động của Đội công tác xã hội Trường Đại học Giao thông vận tải Tp.HCM) Hình ảnh -1.988.000
4 https://huongshop.vn/ 500.000

 

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất