• 0366 997 840
  • namdong92@gmail.com

Giới thiệu smarty php


Giới thiệu chung

Smarty PHP là một template engine cho PHP. Cụ thể nó cho phép tách bạch hoàn toàn login và hình thức hiển thị của ứng dụng web. nghĩa là người thiết kế web không cần phải giỏi  về CSDL và các công nghệ phia server và các  lập trình viện phía server  không cần  phải  đâu đầu căn chỉnh từng chút một. 

ví dụ bạn muốn hiển thị danh sách sản phẩm bán nhiều. 

thì người thiết kế chỉ cần có 1 danh sách sản phẩm việc thay đổi thuật toán hay cách thông kê không ảnh hưởng tới thiết kế.

người phía server  không cần quan tâm danh sách hiển thị ra sao mà chỉ cần trả về danh sách sản phẩm.

Tại sao phải dùng smarty

Có thể lập luận rằng Smarty thực hiện những gì PHP có thể làm: tách bản trình bày khỏi logic nghiệp vụ. Ngôn ngữ lập trình PHP rất tốt cho phát triển mã nhưng khi trộn với HTML, cú pháp của các câu lệnh PHP có thể là một mớ hỗn độn để quản lý. Smarty bù đắp cho điều này bằng cách cách ly PHP khỏi bản trình bày với cú pháp dựa trên thẻ đơn giản hơn nhiều. Các thẻ tiết lộ nội dung ứng dụng, thực thi tách biệt khỏi mã PHP (ứng dụng). Không có kiến ​​thức PHP người làm smarty vẫn có thể làm quản lý smarty.

Hiểu sai về smarty

Smarty không phải là một framework phát triển ứng dụng.Smarty không phải là một MVC. Smarty không phải là một thay thế cho Zend Framework, CodeIgniter, CakePHP hoặc bất kỳ khung phát triển ứng dụng nào khác cho PHP.

Định Nghĩa 

Smarty là một công cụ tạo template và hoạt động như một thành phần (View) trong ứng dụng. Smarty có thể dễ dàng được ghép nối với bất kỳ động cơ nào được liệt kê ở trên làm thành phần View. Smarty không đảm bảo thiết kế ứng dụng tốt hoặc phân tách trình bày phù hợp, điều này vẫn cần được giải quyết bởi một nhà phát triển và nhà thiết kế web có kinh nghiệm.

Diểm Mạnh 

Khi người quản lý các template có hành trăm template cần phải quản lý người đó không phải là PHP developers. thì với cú pháp của smarty cho phép quản lý dễ dành.


Bài Liên Quan


Cài đặt ứng dụng đầu tiên với smarty php

Cài đặt ứng dụng đầu tiên với smarty php

Smarty PHP là một template engine cho PHP. Cài đặt ứng dụng đầu tiên với smarty php

Danh Mục

Bài Viết Mới Nhất